Responsive Joomla Template

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops

Innovative Slideshow and Menu.

Selection from Eight different Colors.

حضور در طبیعت آرام بخش است اما همیشه این امکان وجود ندارد که برای رسیدن به این آرامش راهی کوه ودشت شد . بنابراین افراد با آوردن یک یا چند پرنده به خانه ، حال  و هوای منزل خود را تغییر می دهند و هیاهو و سرزندگی را به خانواده می آورند.
در این روزها در اکثر منازل یک حیوان خانگی وجود دارد که عضوی ارزشمند در خانواده محسوب شده و سلامت و تغذیه مناسب آن حائز اهمیت است .
شرکت آپادانا پروتئین با تحقیقات ارزشمندی که برروی پرندگان انجام داده است ، موفق به تولید مکملی بی نظیر در ایران و خاورمیانه شده است به نام کمپلکس MCHA که با کلاته کردن مواد معدنی با اسیدهای آمینه ، کلیه کمبودهای مواد معدنی و غذائی ناشی از جیره غذا،ی نامناسب را در پرندگان جبران می نماید. جهت اطلاع از ،  تاثیر این مکمل بر روی پرندگان ، برروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.